Søren Frichs Vej i Aarhus undergår i disse år en forvandling. Gamle bygninger og miljøer må vige pladsen for den kommende bydel, Aarhus K. Processen, hvor der rives ned og bygges op, er ofte til gene for byens borgere. Især naboer og trafikanter kan opleve frustration når der støves, støjes og  laves omkørsler på vejene. Processen skaber imidlertid også en åbning for at eksperimentere med vanebrud og dermed opdage hidtil uanede muligheder. I 2017 har vi i nonprofitorganisationen GIVISME, i samarbejde med Aarhus Kommune, udnævnt strækningen mellem Ringgaden og Carl Blochs Gade til forsøgs-zone for GIVISME og medborgerskab med vejnavnet GIVISMEVEJEN.

Vi vil, inden for forsøgs-zonen på Søren Frichs Vej, skabe et 1 km langt eksperimenterende vejforløb, hvor vi sammen med relevante samarbejdspartnere, afprøver nyt vejudstyr, tester ny teknologi, udfordrer æstetiske konventioner og blander vaner og ritualer til ny adfærd. I samklang med byens borgere vil vi finde nye veje at omgås hinanden i trafikken på. GIVISMEVEJEN kan blive til en helt ny vej og den bedste velkomst til Aarhus. Vores opbyggede erfaring i foreningen Givisme og de aktiviteter, der er forbundet med det omkring borgerinddragelse og Givisme, vil ligge til grund for de principper og ritualer der præger initiativerne på vejen. Borgerne bliver involveret i uventede og overraskende aktiviteter, der symbolsk honorerer og appellerer til givende handlinger.

Vi inviterer virksomheder til at afprøve nye teknologier eller præsentere ydelser og produkter i en ny form på et vejstykke der dagligt passeres af 10.000 trafikanter. Vær med til at skabe et unikt velkomstforløb til Aarhus i 2017 til glæde for byens borgere og turister.

Hent Præsentation af Givismevejen som PDF

Kopi af Givismevejenlogo